Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Zverejnené

VZN č.2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Sečovská Polianka

28.2.2022

VZN č.1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sečovská Polianka, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sečovská Polianka

31.1.2021