VZN č.3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
31. marca 2022
Kategória

Prílohy