Preskočiť na obsah

Školstvo

Základná škola Sečovská Polianka

Materská škola Sečovská Polianka

Adresa školy: Hlavná 560, 094 14 Sečovská Polianka
E-mailová adresa školysecovskapolianka.ms@gmail.com
Tel. číslo: 057/44 97 263
Vedenie školy: 
Mgr. Jana Havranová (riaditeľka)
Mgr. Mária Urbanová (zastupujúca riaditeľka)

Triedy:
1. Lienky 
3-4 ročné deti
učiteľky: Viera Šinajová, Mgr. Eva Borošová
2. Motýliky 4-5 ročné deti
učiteľky: Mária Macinská, Mgr. Mária Urbanová
3. Včielky 5-6 ročné deti
učiteľky: Ľubica Tresová, Mgr. Adriana Palfiová

Krúžky:
Výtvarný krúžok
Hudobno-pohybový krúžok
Krúžok anglického jazyka

Tlačivá: