Školstvo

Materská škola

Materská škola Sečovská Polianka

Adresa školy: Hlavná 560, 094 14 Sečovská Polianka

Tel. číslo: 057/44 97 263

E-mailová adresa školysecovskapolianka.ms@gmail.com

Vedenie školy: Mgr. Jana Havranová (riaditeľka)
Mgr. Mária Urbanová (zastupujúca riaditeľka)

Triedy:

1. Lienky 3-4 ročné deti
učiteľky: Viera Šinajová, Mgr. Eva Borošová

2. Motýliky 4-5 ročné deti
učiteľky: Mária Macinská, Mgr. Mária Urbanová

3. Včielky 5-6 ročné deti
učiteľky: Ľubica Tresová, Mgr. Adriana Palfiová

Krúžky:
Výtvarný krúžok
Hudobno-pohybový krúžok
Krúžok anglického jazyka

Zverejnené 4. apríla 2022.
Bez úpravy .