VZN č.2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
28. februára 2022
Kategória

Prílohy