Preskočiť na obsah

VZN č.1/2021 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sečovská Polianka, ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Sečovská Polianka