Členstvo obce v združeniach

Obec Sečovská Polianka je členom týchto samosprávnych organizácií a združení:

ZMOS – Združenie miest a obcí Slovenska
https://www.zmos.sk

ZMOVR – Združenie miest a obcí Vranovského regiónu
https://www.zmovr.sk

Združenie kontrolórov SR
https://www.zhk.sk

RVC (Regionálne vzdelávacie centrum) Michalovce
https://www.rvcvychod.sk

Zverejnené 4. apríla 2022.
Bez úpravy .