Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka