Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Názov príjemcu: obec Sečovská Polianka

Názov projektu: Zníženie primárnej energetickej náročnosti – Základná škola Sečovská Polianka
Výška poskytnutej dotácie: 298 914,25 EUR
Rok poskytnutia dotácie: 2023

Tento projekt bol zrealizovaný s podporou Environmentálneho fondu