Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Zmluvy zverejnené do 31.5.2022 sú dostupné na Zmluvy, Objednávky – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk).

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Z M L U V A č. E4300 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

ID: S2022/00305 – Environmentálny fond

400 000,00 €

30.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.11.2022

Suma s DPH 400 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva o grantovom účte

ID: 4251855001/5600 – Prima banka Slovensko

23.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o nájme nebytových priestorov

ID: 2022/422 – MAKRA.EU spol. s.r.o.

1 656,90 €

22.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.10.2022

Suma s DPH 1 656,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ MAKRA.EU spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Nová 710/107, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 51998408

Prílohy

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

ID: S2022/00407 – Východoslovenská energetika a.s.

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.S2021/00294

ID: S2022/00410 – KING - Stav s.r.o.

47 055,04 €

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.8.2022

Suma s DPH 47 055,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KING - Stav s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Slovenská 49, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 48237531

Prílohy

Zmluva o dodávke plynu č. 9107124687

ID: S2022/00409 – Slovenský plynárenský priemysel

10.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby SR na rok 2022

ID: S2022/0006 – Obec Sečovská Polianka

13 500,00 €

8.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.6.2022

Suma s DPH 13 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Objednávateľ - Sídlo Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Objednávateľ - IČO 30416094

Dodávateľ Obec Sečovská Polianka

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 00332828

Prílohy

Kúpna zmluva č.S2022/00367/4

ID: S2022/00367/4 – Bužo

9 450,00 €

25.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 9 450,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Bužo

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Kúpna zmluva č.S2022/0016/2

ID: S2022/00016/2 – KRAJSPOL SK

8 940,00 €

18.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.10.2022

Suma s DPH 8 940,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KRAJSPOL SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Závodská cesta 14, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36712736

Prílohy

Kúpna zmluva č. S2022/00054/2

ID: S2022/00054/2 – Scholmobile

21 759,00 €

6.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH 21 759,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Scholmobile, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kuzmányho nábrežie 1740/44, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 52045331

Prílohy

Poistná zmluva – havarijné poistenie motorových vozidiel – AUTO komplet

ID: 6621813386 – KOOPERATIVA poisťovňa

389,88 €

5.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH 389,88 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1

Dodávateľ - IČO 00585441

Prílohy

Poistná zmluva – poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

ID: 6621812367 – KOOPERATIVA poisťovňa

172,64 €

5.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.9.2022

Suma s DPH 172,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1

Dodávateľ - IČO 00585441

Prílohy