Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Zmluvy zverejnené do 31.5.2022 sú dostupné na Zmluvy, Objednávky – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk).

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 27.3.2024

Začiatok účinnosti 5.4.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.3.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mariana Trellová

Objednávateľ - Sídlo Nová 95, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 47857994

Dodávateľ Obec Sečovská Polianka

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 00332828

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.3.2024

Začiatok účinnosti 26.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 21.3.2024

Začiatok účinnosti 22.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ NATUR-PACK, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 35979798

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.3.2024

Začiatok účinnosti 13.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská energetika a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 44483767

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 6.3.2024

Začiatok účinnosti 7.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Súkromná základná umelecká škola, Jastrabie nad Topľou 112

Dodávateľ - Sídlo , Jastrabie nad Topľou

Dodávateľ - IČO 42232368

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 1.3.2024

Začiatok účinnosti 6.3.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Súkromná základná umelecká škola, Jastrabie nad Topľou 112

Dodávateľ - Sídlo , Jastrabie nad Topľou

Dodávateľ - IČO 42232368

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.2.2024

Začiatok účinnosti 22.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 14.2.2024

Začiatok účinnosti 16.2.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH 15 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 00151742

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 9.2.2024

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.1.2024

Začiatok účinnosti 30.1.2024

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Telovýchovná jednota Družstevník Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Agátová 5, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 42230896

Dodávateľ Obec Sečovská Polianka

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 00332828

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.12.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 238,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mesto Vranov nad Topľou

Objednávateľ - Sídlo Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Objednávateľ - IČO 00332933

Dodávateľ Obec Sečovská Polianka

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 00332828

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sečovská Polianka - CVČ