Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Zmluvy zverejnené do 31.5.2022 sú dostupné na Zmluvy, Objednávky – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk).

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 4300 08U02 o poskytnutí podpory z EF zo dňa 28.11.2022

ID: S2023/00086/04 – Environmentálny fond

31.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Environmentálny fond

Dodávateľ - Sídlo Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 30796491

Prílohy

Zmluva č. 1423 514 – DHZO

ID: S2023/00183 – Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

1 400,00 €

5.5.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2023

Suma s DPH 1 400,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy – Zberný dvor

ID: S2023/00010/2 – Východoslovenská distribučná

28.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sečovská Polianka – CVČ

ID: S2023/00028/4/CVČ – Mesto Vranov nad Topľou

735,00 €

27.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.4.2023

Suma s DPH 735,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Mesto Vranov nad Topľou

Dodávateľ - Sídlo Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 00332933

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sečovská Polianka – CVČ

ID: S2023/00028/03/CVČ – Mesto Svit

35,00 €

26.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH 35,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Mesto Svit

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 268, 059 21 Svit

Dodávateľ - IČO 00326607

Prílohy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ID: S2023/00178 – Východoslovenská distribučná

24.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská distribučná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36599361

Prílohy

Mandátna zmluva S2023/00086/003

ID: S2023/00086/003 – TILIO

4 680,00 €

13.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.3.2023

Suma s DPH 4 680,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ TILIO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Čordákova 1210/12, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP

Dodávateľ - IČO 36204838

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sečovská Polianka – CVČ

ID: S2023/00028/002 – Mesto Trebišov

5.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Mesto Trebišov

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 204, 075 25 Trebišov

Dodávateľ - IČO 00331996

Prílohy

Zmluva o spolupráci – S2023/000151

ID: S2023/00151 – Obec Sečovská Polianka

4.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Objednávateľ - Sídlo Národná 12, 974 01 Banská Bystrica

Objednávateľ - IČO 30232295

Dodávateľ Obec Sečovská Polianka

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 00332828

Prílohy

Dodatok k poistnej zmluve č. 2408429246-poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

ID: S2023/00155 – Generali Poisťovňa

4 805,04 €

4.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 4 805,04 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

Prílohy

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2021/000196 zo dňa 30.06.2021

ID: S2023/00148 – Obec Sečovská Polianka

4.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Helena Makohusová

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 74, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 52763099

Dodávateľ Obec Sečovská Polianka

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Dodávateľ - IČO 00332828

Prílohy

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby – S2023/00048

ID: S2023/00048 – Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica

1 200,00 €

4.4.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.3.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Nový Domov Vranov n.T.-Lomnica, n.o.

Dodávateľ - Sídlo Šandalská 44, 091 01 Stropkov

Dodávateľ - IČO 45732370

Prílohy