Preskočiť na obsah

Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Profil verejného obstarávateľa

Obec Sečovská Polianka je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Sečovská Polianka
Hlavná 132/135,
094 14 Sečovská Polianka
zastúpená: Michalom Urbanom, starostom obce
IČO: 00332828
DIČ: 2020630469

 

Profil verejného obstarávateľa na stránke ÚVO

Profil verejného obstarávateľa na stránke EKS