Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Kohút Gabriel

Gabriel Kohut

– zástupca starostu
– komisia sociálnych vecí a verejného poriadku (predseda)
– komisia ochrany verejného záujmu (člen)
– komisia pre financie a podnikanie (člen)

gabriel.kohut@secovskapolianka.sk

Ján Bereš

– komisia ochrany verejného záujmu (predseda)
– komisia pre financie a podnikanie (člen)

jan.beres@secovskapolianka.sk
Ceľuch Pavel

Pavel Ceľuch

– komisia pre financie a podnikanie (člen)

pavel.celuch@secovskapolianka.sk
Ceľuch Radovan

Mgr. Radovan Ceľuch

– komisia pre financie a podnikanie (predseda)

radovan.celuch@secovskapolianka.sk
Farbár Július

Július Farbár

– komisia dopravy a životného prostredia (predseda)
– komisia sociálnych vecí a verejného poriadku (člen)

julius.farbar@secovskapolianka.sk
Habura Róbert

Róbert Habura

komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku (predseda)
– komisia vzdelávania, kultúry a športu (člen)

robert.habura@secovskapolianka.sk
Kraus Matúš

Matúš Kraus

– komisia vzdelávania, kultúry a športu (člen)

matus.kraus@secovskapolianka.sk
Kuriško Martin

Ing. Martin Kuriško

– komisia ochrany verejného záujmu (člen)
komisia vzdelávania, kultúry a športu (člen)

martin.kurisko@secovskapolianka.sk
Madarova Silvia

Mgr. Silvia Madarová

– komisia vzdelávania, kultúry a športu (predsedníčka)
komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku (člen)

silvia.madarova@secovskapolianka.sk