Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Gabriel Kohút

– zástupca starostu
– komisia sociálnych vecí a verejného poriadku (predseda)
– komisia pre financie a podnikanie (člen)

gabriel.kohut@secovskapolianka.sk

Pavel Ceľuch

– komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku (člen)

Mgr. Radovan Ceľuch

– komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku (člen)
– komisia pre financie a podnikanie (člen)

Július Farbár

– komisia dopravy a životného prostredia (predseda)

Róbert Habura

– komisia pre financie a podnikanie (predseda)
– komisia vzdelávania, kultúry a športu (člen)
– komisia sociálnych vecí a verejného poriadku (člen)
– komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku (člen)

Matúš Kraus

– komisia vzdelávania, kultúry a športu (predseda)
– komisia dopravy a životného prostredia (člen)

Ing. Martin Kuriško

– komisia vzdelávania, kultúry a športu (člen)

Mgr. Silvia Madárová

– komisia sociálnych vecí a verejného poriadku (člen)

Ing. Marián Urban

– komisia pre výstavbu, územný rozvoj a správu majetku (predseda)

Zverejnené 4. apríla 2022.
Upravené 5. apríla 2022.