Rezervácia kultúrneho domu

Prenájom kultúrneho domu bude umožnený iba tým občanom, ktorí majú uhradené všetky správne poplatky na obci. Preto každá vaša rezervácia bude potvrdená obcou po kontrole úhrady miestnych poplatkov.

Vyberte si službu:

Zverejnené 18. augusta 2022.
Upravené 20. septembra 2022.