Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. decembra 2022
Kategória

Prílohy