Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka