Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka