Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Výkon procesu VO – „Zníženie primár. energetickej

ID: O2022/52 – AK Prešov

4 200,00 €

1.12.2022

Suma s DPH 4 200,00 €

Dátum vystavenia 1.12.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ AK Prešov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 52233278

Prílohy

Popis

Výkon procesu VO – „Zníženie primár. energetickej náročnosti – Základná škola Sečovská Polianka“

Na základe cen.ponuky si u Vás objednávame knižn.

ID: O2022/51 – Artforum Prešov

1 257,80 €

1.12.2022

Suma s DPH 1 257,80 €

Dátum vystavenia 26.10.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Artforum Prešov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 2975/66, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 50328042

Prílohy

Popis

Na základe cen.ponuky si u Vás objednávame knižn. tituly podľa nášho výberu získané z projektu o poskyt. fin. prostr.z FPU č. zmluvy 22-514-04888

Na základe cen.ponuky si u Vás objednávame knižn.

ID: O2022/50 – Vydyavateľstvo Nové Mesto

100,90 €

1.12.2022

Suma s DPH 100,90 €

Dátum vystavenia 19.10.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Vydyavateľstvo Nové Mesto, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Cablkova 10, 832 91 Bratislava – mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 31377424

Prílohy

Popis

Na základe cen.ponuky si u Vás objednávame knižn. tituly podľa nášho výberu získané z projektu o poskyt. fin. prostr.z FPU č. zmluvy 22-514-04888

Na základe cen.ponuky si u Vás objednávame knižn.

ID: O2022/49 – Vítězslav FISCHER - Život a zdravie

107,80 €

12.10.2022

Suma s DPH 107,80 €

Dátum vystavenia 10.10.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Vítězslav FISCHER - Život a zdravie

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 33950342

Prílohy

Popis

Na základe cen.ponuky si u Vás objednávame knižn. tituly získané z projektu o poskyt.fin.prostried. z FPU č. zmluvy 22-514-04888

Objednávame si u vás vyzdvihnutie kontajnera

ID: O2022/48 – KOSIT

12.10.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 7.10.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KOSIT, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 26205214

Prílohy

Popis

Objednávame si u vás vyzdvihnutie kontajnera v obci Sečovská Polianka, ulica Harangovská 385/36

Objednávame si u Vás kontrolu detského ihriska

ID: O2022/47 – DREVO-MATT

12.10.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 6.10.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ DREVO-MATT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 9/17, 078 01 Sečovce

Dodávateľ - IČO 44062966

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás kontrolu detského ihriska a preliezok a následne odstránenie závad v MŠ Sečovská Polianka

Na základe cenovej ponuky si u Vás na 750 výročie

ID: O2022/46 – STAGEMAN Slovensko

1 440,00 €

2.9.2022

Suma s DPH 1 440,00 €

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ STAGEMAN Slovensko

Dodávateľ - Sídlo Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 50514113

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás na 750 výročie obce Sečovská Polianka ojbednávame služby násled: moderovanie a sprievod.akcie pre deti a dospelých

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/45 – ROBUR

534,00 €

2.9.2022

Suma s DPH 534,00 €

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ ROBUR, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vintrovna 439/3g, 664 41 Popuvky

Dodávateľ - IČO 48909513

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame pravidelnú prehliadku tepel.čerpadiel ROBUR GAHP – A HT S1 a kondenzačného kotla AY 00-120

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/44 – JOHNNY SERVIS

360,00 €

17.8.2022

Suma s DPH 360,00 €

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ JOHNNY SERVIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo P.O. Box 3, 900 61 Gajary

Dodávateľ - IČO 36238546

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame pri prílež. 750.výroč. obce Seč.Polianka 28.8.2022 Johnny WC a sanitárnu techniku -počet 4 ks

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/43 – Ing. Anton Pavúk

4 000,00 €

17.8.2022

Suma s DPH 4 000,00 €

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ - Sídlo 309, 094 21 Nižný Hrabovec

Dodávateľ - IČO 10805672

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vypracov.projekt.dokumentácie v počte 4 ks Dvor obecnej prevádzkarne – rekonštrukcia

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/42 – Ing. Anton Pavúk

2 500,00 €

17.8.2022

Suma s DPH 2 500,00 €

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ - Sídlo 309, 094 21 Nižný Hrabovec

Dodávateľ - IČO 10805672

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vypracovanie projek.dokumentácie v počte 4 ks Výstavba parkoviska pri ZŠ Seč.Polianka

Pri príležitosti 750. výročia obce Seč.Polianka

ID: O2022/41 – MIHALSON

4 500,00 €

17.8.2022

Suma s DPH 4 500,00 €

Dátum vystavenia 17.8.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ MIHALSON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Mukačevská 29, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 47739843

Prílohy

Popis

Pri príležitosti 750. výročia obce Seč.Polianka dňa 28.8.2022 si u Vás objednávame vystúpenie kapely Helenine oči