Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávame si u Vás elektródy do defibrilátora

ID: O2022/29 – Merea

85,92 €

22.6.2022

Suma s DPH 85,92 €

Dátum vystavenia 21.6.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Merea, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Stromová 54, 831 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44797621

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás elektródy do defibrilátora v počte 1 ks.

Objednávame si u Vás prenájom a dopravu

ID: O2022/28 – KOSIT

20.6.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.6.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KOSIT, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 26205214

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás prenájom a dopravu 2 x VKK – papier

Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu BIO odpadu

ID: O2022/25 – Biokap

300,00 €

13.6.2022

Suma s DPH 300,00 €

Dátum vystavenia 10.6.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Biokap, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ševčenková 402/10, 067 61 Stakčín

Dodávateľ - IČO 48313416

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu BIO odpadu stromov a porastov.

Na základe cenov.ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/24 – Merea

1 635,00 €

9.6.2022

Suma s DPH 1 635,00 €

Dátum vystavenia 4.5.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Merea, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Stromová 54, 831 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44797621

Prílohy

Popis

Na základe cenov.ponuky si u Vás objednávame tovar následovne:

Na základe ponuky si u Vás objednávame vystúpenie

ID: O2022/23 – FS Orgonina

900,00 €

9.6.2022

Suma s DPH 900,00 €

Dátum vystavenia 3.5.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ FS Orgonina

Dodávateľ - Sídlo Dr.C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 42026652

Prílohy

Popis

Na základe ponuky si u Vás objednávame vystúpenie FS Orgonina na folkl.slávn.obce Seč.Polianka dňa 28.8.2022 so začiatkom o 16:00 hod. + doprava

Na zákl. cenovej ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/22 – Ultima Ratio

4 147,20 €

2.5.2022

Suma s DPH 4 147,20 €

Dátum vystavenia 2.5.2022

Zodpovedná osoba ,

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ultima Ratio, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Ul. 1. mája 709, 031 42 Liptovský Mikuláš

Dodávateľ - IČO 46862439

Prílohy

Popis

Na zákl. cenovej ponuky si u Vás objednávame realizáciu VO – mechanizmy pre zberný dvor

Objednávame si u Vás zriadenie 9- tich zaslepených

ID: O2022/21 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

29.4.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 29.4.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 1348/102, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás zriadenie 9- tich zaslepených vodovodných prípojok na ulici Stankovskej v obci Sečovská Polianka

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávme

ID: O2022/20 – UNIMONT - VMS s.r.o.

528,00 €

21.4.2022

Suma s DPH 528,00 €

Dátum vystavenia 21.4.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ UNIMONT - VMS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 2630/214, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 36478067

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávme tovar následovne:

Objednávame si u Vás znalecký posudok na určenie

ID: O2022/19 – Ing. Marián Onderko

450,00 €

12.4.2022

Suma s DPH 450,00 €

Dátum vystavenia 12.4.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ing. Marián Onderko

Dodávateľ - Sídlo Veterná 986, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 33274215

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás znalecký posudok na určenie všeob.hodnoty parc.:CKN 275, 973/2, 973/3,721,722 729 a 730 v k.ú. Sečovská Polianka

Objednávame si u Vás vytýčenie priestorovej plochy

ID: O2022/18 – Geodetum

1.4.2022

Suma s DPH

Dátum vystavenia 1.4.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Geodetum, s.r.o. Marián Urban § Ing. Marián Urban

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 6/141, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 46526668

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vytýčenie priestorovej plochy stavby „Chodník ul. Stankovská“ v súlade s dokumentáciou stavby.

Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame

ID: O2022/17 – MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.

1 682,64 €

1.4.2022

Suma s DPH 1 682,64 €

Dátum vystavenia 31.3.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obchodná 2, 810 00 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35885815

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame tovar následovne:

Na zákl.cenov.ponuky si u Vás objednávame

ID: O2022/16 – MARO

218,40 €

31.3.2022

Suma s DPH 218,40 €

Dátum vystavenia 31.3.2022

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ MARO, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dodávateľ - IČO 36407020

Prílohy

Popis

Na zákl.cenov.ponuky si u Vás objednávame tovar následovne: