Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 1 152,00 €

Dátum vystavenia 1.3.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ HORUP INTERNATIONAL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46314547

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame požadovaný tovar následovne:

Suma s DPH 5 112,76 €

Dátum vystavenia 28.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ GAMATRONIK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Janka KRÁĽA 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 50954059

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame doplnenie kamier II.etapa – Zberný dvor Sečovská Polianka

Suma s DPH 2 280,00 €

Dátum vystavenia 23.2.2024

Zodpovedná osoba PhDr. Magdaléna Bilá, ekonóm

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Euroleader Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Levočská 6124/12, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 47878452

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame v rámci výzvy PSK-SIEA-0021-2023-DV-EFRR spracov.žiadosti o poskytnutie NFP

Suma s DPH 300,00 €

Dátum vystavenia 23.2.2024

Zodpovedná osoba PhDr. Magdaléna Bilá, ekonóm

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ AK Prešov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 52233278

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame v rámci Výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR realizáciu prieskumov trhu

Suma s DPH 3 540,00 €

Dátum vystavenia 20.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ ENAU, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 59, 093 01 Komárany

Dodávateľ - IČO 50444026

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu KD Sečovská Polianka

Suma s DPH

Dátum vystavenia 8.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ KOSIT, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 26205214

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vývoz VOK 7m3 – sklo

Suma s DPH 999,60 €

Dátum vystavenia 18.1.2024

Zodpovedná osoba Michal Urban, Starosta obce

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ CONSTRUCTOR - EU s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 36836907

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás statický posudok na zaťaženie strechy telocvične v Sečovskej Polianke

Suma s DPH 100,00 €

Dátum vystavenia 2.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Jozef VITKOVIČ

Dodávateľ - Sídlo Humenská 554, 066 01 Kamenica n/Cir.

Dodávateľ - IČO 32387709

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás opakovanú odbornú prípravu obsluhy PRMP pre 5 členov DHZ Sečovská Polianka

Suma s DPH 950,00 €

Dátum vystavenia 1.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Energtická konzultačná agentúra n.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 2877/13, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 51307961

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického certifikátu – budova Obecného úradu Seč.Polianka projekt:Zníž.ener.náročn. budovy OcU Seč.Polianka

Suma s DPH 960,00 €

Dátum vystavenia 1.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ T-MAPY s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava 214

Dodávateľ - IČO 43995187

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame následovne:

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.12.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ing. Anton Klajban

Dodávateľ - Sídlo , 066 01 Brekov

Dodávateľ - IČO 43543987

Prílohy

Suma s DPH 350,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 21.12.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ bring, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Horská 35, 045 01 Moldava nad Bodvou

Dodávateľ - IČO 36605565

Prílohy