Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Suma s DPH 120,00 €

Dátum vystavenia 8.7.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Jozef Vitkovič

Dodávateľ - Sídlo Humenska 554/83, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Dodávateľ - IČO 32387709

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás Základný kurz pre obsluhu PRMP v ťažbe dreva a inej činnosti pre člena DHZ – počet 1 osoba

Suma s DPH 120,00 €

Dátum vystavenia 4.7.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Jozef Vitkovič

Dodávateľ - Sídlo Humenska 554/83, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Dodávateľ - IČO 32387709

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás preskúšanie AOP (aktualiz. odborná príprava) preskúšanie členov DHZ – počet 4 osoby

Suma s DPH 720,00 €

Dátum vystavenia 4.7.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Jozef Vitkovič

Dodávateľ - Sídlo Humenska 554/83, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Dodávateľ - IČO 32387709

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás Základný kurz pre obsluhu PRMP v ťažbe dreva a inej činnosti pre členov DHZ – počet 6 osôb

Suma s DPH 480,00 €

Dátum vystavenia 4.7.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Jozef Vitkovič

Dodávateľ - Sídlo Humenska 554/83, 067 83 Kamenica nad Cirochou

Dodávateľ - IČO 32387709

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás Základný kurz pre obsluhu PRMP v ťažbe dreva a inej činnosti pre pracovníkov OcU – počet 4 osoby

Suma s DPH 600,00 €

Dátum vystavenia 3.6.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ ASING s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 27/12, 066 01 Humenné

Dodávateľ - IČO 46228535

Prílohy

Popis

MŠ Sečovská Polianka – prístavba a stavebné úpravy vyprac.PD pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, zabez.inžiniers.činnosti a autor.dozoru

Suma s DPH 3 300,00 €

Dátum vystavenia 3.6.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ing. Miroslav Leško - miles projekt

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 50031708

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame vvypracovanie projek.dokumentácie. Stavba:Sečovská Polianka,chodník od kostola smer Parchovany

Suma s DPH 960,00 €

Dátum vystavenia 8.4.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Steiner & Associates s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Plávková 2, 040 11 Košice - mestská časť Lorinčík

Dodávateľ - IČO 36864081

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame povinný kurz Separovanie odpadov a odpadové hosp. pre potreby členov MOPS v obci Sečovská Polianka

Suma s DPH 800,00 €

Dátum vystavenia 27.3.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Energtická konzultačná agentúra n.o.

Dodávateľ - Sídlo Hlavná 2877/13, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 51307961

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás vypracovanie energetického auditu – budova Obecného úradu Seč.Polianka projekt:Zníž.ener.náročn. budovy OcU Seč.Polianka

Suma s DPH 158,00 €

Dátum vystavenia 11.3.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ PLAYSYSTEM s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rampová 4, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36601411

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás kontrolu herných prvkov v MŠ Sečovská Polianka v počte 16 ks.

Suma s DPH 1 152,00 €

Dátum vystavenia 1.3.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ HORUP INTERNATIONAL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46314547

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame požadovaný tovar následovne:

Suma s DPH 5 112,76 €

Dátum vystavenia 28.2.2024

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ GAMATRONIK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Janka KRÁĽA 957/19, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 50954059

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame doplnenie kamier II.etapa – Zberný dvor Sečovská Polianka

Suma s DPH 2 280,00 €

Dátum vystavenia 23.2.2024

Zodpovedná osoba PhDr. Magdaléna Bilá, ekonóm

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Euroleader Consulting, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Levočská 6124/12, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 47878452

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame v rámci výzvy PSK-SIEA-0021-2023-DV-EFRR spracov.žiadosti o poskytnutie NFP