Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Na základe cenovej ponuky si objednáv. zabezpeč.

ID: O2023/14 – AK Prešov

540,00 €

30.5.2023

Suma s DPH 540,00 €

Dátum vystavenia 30.5.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová,

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ AK Prešov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 52233278

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si objednáv. zabezpeč. procesu VO za účelom výberu dováv.projek.dokumen. pre stavbu Obecnej budovy – súp.číslo 411

Na základe cenovej ponuky objed.zabezp.procesu VO

ID: O2023/13 – AK Prešov

540,00 €

30.5.2023

Suma s DPH 540,00 €

Dátum vystavenia 30.5.2023

Zodpovedná osoba Mgr. Martina Goliašová,

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ AK Prešov, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Sabinovská 3, 080 01 Prešov

Dodávateľ - IČO 52233278

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky objed.zabezp.procesu VO za účelom výberu dovávat.projek.dokumen.pre stavbu Prevádzkáreň OÚ – súp.č. 135

Objednávame si U Vás vyhotovenie plnof.tlače

ID: O2023/12 – Visioprint

990,00 €

30.5.2023

Suma s DPH 990,00 €

Dátum vystavenia 1.5.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta obce

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Visioprint

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 47449489

Prílohy

Popis

Objednávame si U Vás vyhotovenie plnof.tlače na predmety pre akciu Pochod z Polianky do Polianky.

Objednávame si U Vás tovar podľa zaslania

ID: O2023/11 – Visioprint

2 076,83 €

30.5.2023

Suma s DPH 2 076,83 €

Dátum vystavenia 1.5.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta obce

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Visioprint

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 47449489

Prílohy

Popis

Objednávame si U Vás tovar podľa zaslania cenovej ponuky na akciu Pochod z Polianky do Polianky.

Objednvame si u Vás práce na vodovode.

ID: O2023/10 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

4.5.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 4.5.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 1348/102, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Objednvame si u Vás práce na vodovode.

Žiadame Vás o prekládku optického vedenia

ID: O2023/9 – Slovak Telecom

21.4.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 20.4.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Slovak Telecom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Žiadame Vás o prekládku optického vedenia v k.ú. Sečovská Polianka na ulici Za kostolom.

Objednvame si u Vás práce na vodovode.

ID: O2023/8 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

19.4.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 19.4.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 1348/102, 093 16 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 36570460

Prílohy

Popis

Objednvame si u Vás práce na vodovode.

Objednávame si u Vás stĺpy STB 6/60 v počte 6 ks,

ID: O2023/7 – HORUP INTERNATIONAL s.r.o.

17.4.2023

Suma s DPH

Dátum vystavenia 17.4.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ HORUP INTERNATIONAL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 46314547

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás stĺpy STB 6/60 v počte 6 ks, vrchné krytky v počte 10 ks a krátky výložník- 2ks

Objednávame si u Vás služby – prepravu a práce

ID: O2023/6 – SBK

1 440,00 €

8.3.2023

Suma s DPH 1 440,00 €

Dátum vystavenia 13.2.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

Dodávateľ - Sídlo B. Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou

Dodávateľ - IČO 36470694

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás služby – prepravu a práce buldozéra Komatsu k úprave terénu.

Objednávame si u Vás realizáciu predmetného VO:

ID: O2023/5 – TANOT

1 200,00 €

22.2.2023

Suma s DPH 1 200,00 €

Dátum vystavenia 22.2.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ TANOT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou

Dodávateľ - IČO 50778200

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás realizáciu predmetného VO: Traktor s príslušenstvom pre zberný dvor obce Seč. Polianka“.

Objednávame si u Vás elektródy do defibrilátora

ID: O2023/4 – Merea

251,52 €

22.2.2023

Suma s DPH 251,52 €

Dátum vystavenia 13.2.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Merea, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Stromová 54, 831 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 44797621

Prílohy

Popis

Objednávame si u Vás elektródy do defibrilátora v počte 3 ks.

Na základe cenovej ponuky si objednávame vyhotov.

ID: O2023/3 – Ing. Anton Pavúk

1 500,00 €

19.1.2023

Suma s DPH 1 500,00 €

Dátum vystavenia 19.1.2023

Zodpovedná osoba Michal Urban, starosta

Objednávateľ Obec Sečovská Polianka

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka

Objednávateľ - IČO 00332828

Dodávateľ Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ - Sídlo 309, 094 21 Nižný Hrabovec

Dodávateľ - IČO 10805672

Prílohy

Popis

Na základe cenovej ponuky si objednávame vyhotov. 4 ks projektovej dokumentácie – Oplotenie hracej plochy obecného ihriska.