VZN č.3/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy