Hlavný kontrolór

Mgr. Vladimír Ištok

Hlavný kontrolór obce

Zverejnené 4. apríla 2022.
Bez úpravy .