Preskočiť na obsah

VZN č.2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka