VZN č.2/2019 o miestnych daniach na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

Prílohy