VZN č.5/2019 o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Prílohy