Preskočiť na obsah

VZN č.1/2022 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Sečovská Polianka