Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sečovská Polianka.

Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo do štrajkovej pohotovosti

Združenie miest a obcí Slovenska vstúpilo do štrajkovej pohotovosti od 19.5.2022, a k tomuto kroku pristupuje aj obec Sečovská Polianka ako člen ZMOS. Obec Sečovská Polianka tak reaguje na vládny návrh, ktorý výrazne zasiahne do rozpočtu každej samosprávy, ale aj na dlhodobý prístup štátu k mestám a obciam.

ROK 2006

Tradičné ľudové remeslo – príležitosť sociálnej inklúzie nezamestnaných žien Stredného Zemplína –Európsky sociálny fondNFP: 1 852 241 SkSpoluúčasť 5%: 97 486,4 SKCelkové náklady: 1 949 728 SkRealizácia: 07/2006 – 03/2008 Komplexná rekonštrukcia Základnej školy v Sečovskej Polianke – Min. výstavby a reg. rozvoja, EÚ, OP základná infraštruktúraNFP: 8 311 318,95 SkSpoluúčasť 5%: 437 437,83 SKCelkové… Čítať viac

ROKY 1992 – 2006

Prístavba novej ZŠ01/1992 – 03/20062002 – konečná fáza04/2005 – slávnostné otvorenie

Online podateľňa tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

POMOC UKRAJINE

Zbierka v našej obci potrvá od 28.2.2022 do 2.3.2022 V Kultúrnom dome od 08:00 – 18:00.  TRANSPARENTNÝ ÚČET  – POMOC UKRAJINE  SK25 0900 0000 0051 8801 0894

PETÍCIA za REFERENDUM #BLIŽŠIEKVÁM

Obec Sečovská Polianka podporuje iniciatívu Združenia miest a obcí Slovenska, ktorého je členom pre zmenu volebných obvodov. Vážení občania, sme presvedčení, že súčasný volebný systém negarantuje regiónom spravodlivé zastúpenie v parlamente čo vedie k tomu, že prijímané zákony nezohľadňujú potreby obyvateľov celého Slovenska, a najmä nie tých vzdialenejších od Hlavného mesta. Žiadame taký systém voľby poslancov, ktorý… Čítať viac