Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Sečovská Polianka.

ROK 2006

Tradičné ľudové remeslo – príležitosť sociálnej inklúzie nezamestnaných žien Stredného Zemplína –Európsky sociálny fondNFP: 1 852 241 SkSpoluúčasť 5%: 97 486,4 SKCelkové náklady: 1 949 728 SkRealizácia: 07/2006 – 03/2008 Komplexná rekonštrukcia Základnej školy v Sečovskej Polianke – Min. výstavby a reg. rozvoja, EÚ, OP základná infraštruktúraNFP: 8 311 318,95 SkSpoluúčasť 5%: 437 437,83 SKCelkové… Čítať viac

ROKY 1992 – 2006

Prístavba novej ZŠ01/1992 – 03/20062002 – konečná fáza04/2005 – slávnostné otvorenie