Preskočiť na obsah

Novinky Sociálnej poisťovne: Generálny pardon stihnete už len do 31. augusta

Zverejnené 9.8.2023.

Kategória
Čo je potrebné stihnúť do konca augusta? 
Generálny pardon 2023. Čas na jeho využitie sa kráti – a všetci tí, ktorých sa táto situácia týka, majú poslednú šancu doplatiť celé dlžné poistné, ktoré im vzniklo pred 1. júlom 2022. V prípade, že tak urobia, im v Sociálnej  poisťovni odpustíme vzniknuté penále. Pripomenieme, že v prípade zamestnávateľov a zahraničných SZČO je, okrem úhrady dlžného poistného, tiež potrebné doručiť všetky chýbajúce výkazy takisto do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa ku generálnemu pardonu pripravila dvoch šikovných pomocníkov – vyhľadávače. Jeden sa týka informácie o dlhu – a cez ten druhý sa dozviete, ktorý konkrétny výkaz poistného vám v Sociálnej poisťovni chýba. 

https://www.socpoist.sk/socialne-poistenie/platenie-poistneho/generalny-pardon-2023