Preskočiť na obsah

Sociálna poisťovňa – informuje

Zverejnené 28.6.2023.

Kategória

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a zamestnávatelia, ktorí si počas pandémie požiadali o odklad poistného za mesiac február 2021, by nemali zabudnúť na jeho blížiacu sa splatnosť.

Na zaplatenie tejto platby im zostáva posledný týždeň – uhradiť poistné  Sociálnej poisťovni je potrebné do 30. júna 2023.

Pri úhrade poistného za kalendárny mesiac február 2021 je pritom potrebné uviesť špecifický symbol v štandardnom tvare 022021, úhradu vykonať na číslo účtu príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne – Sociálna poisťovňa (socpoist.sk) a použiť správny variabilný symbol.

V prípade, že príslušné subjekty platbu odloženého poistného neuhradia, Sociálna poisťovňa je zo zákona povinná predpísať im penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať.