Preskočiť na obsah

Sociálna poisťovňa – informuje

Zverejnené 29.6.2023.

Kategória

Sociálna poisťovňa pripravila Stručný prehľad zmien v sociálnom poistení, ktoré vstupujú do platnosti od 1. júla 2023.

V priloženej tlačovej správe nájdete tieto témy:

Zmeny vyplývajúce z noviel zákona o sociálnom poistení, ktoré prijala Národná rada SR s účinnosťou od 1. júla 2023

·        Mimoriadna valorizácia dôchodkových dávok o 10,6 %

·        „Rozmrazenie“ a zvyšovanie minimálnych dôchodkov

·        Exekučné zrážky – vplyv nového životného minima a valorizácie dôchodkov o 10,6 %

·        Predčasný starobný dôchodok – vplyv nového životného minima a valorizácie dôchodkov o 10,6 %

·        Výplata predčasného starobného dôchodku a slobodné povolania

·        Rozšírenie poberateľov rodičovského dôchodku o poberateľov invalidného výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a vyhlásenie dieťaťa, aby takémuto poberateľovi invalidného výsluhového nebol priznaný rodičovský dôchodok

·        Rodičovské dôchodky za deti zúčastnené na výsluhovom zabezpečení, ktoré platia poistné na výsluhové zabezpečenie – rodičovský dôchodok nevypláca Sociálna poisťovňa, ale príslušné „silové“ rezorty

·        Od 1. júla 2023 sa bude matkám započítavať pri materskom aj neukončené nemocenské poistenie

·        Úrazové renty a pozostalostné úrazové renty sa mimoriadne zvyšujú o 10,1 %, zvýšia sa aj maximálne sumy ďalších úrazových dávok

·        Nový zoznam dlžníkov – zamestnávateľov

Ďalšie zmeny v sociálnom poistení platné od 1. júla 2023

·        Nové maximálne sumy dávky v nezamestnanosti a dávky garančného poistenia 

·        Sociálna poisťovňa oznámi živnostníkom a ostatným SZČO do 21. júla 2023 ich odvodové povinnosti, nové poistné treba uhradiť do 8. augusta 2023

Informácie o ďalších zmenách v sociálnom poistení, ktoré majú účinnosť od 1. augusta 2023 a neskôr, pripravujeme a budeme o nich verejnosť priebežne informovať v nasledujúcich mesiacoch.

Vypočujte si NOVINKY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE AKO PODCAST

ePN pre lekárov od 1. júna 2023? Praktické rady a skúsenosti ako podcast TU.

Rodičovský dôchodok a jeho výplata? Odpovede na najčastejšie otázky nájdete TU.

Povinný vstup do II. piliera od 1. mája 2023? Viac informácií nájdete TU.

Generálny pardon? Viac informácií nájdete TU.