ROKY 1992 – 2006

Kategória

Prístavba novej ZŠ
01/1992 – 03/2006
2002 – konečná fáza
04/2005 – slávnostné otvorenie

Zverejnené 4. apríla 2022.
Bez úpravy .