Preskočiť na obsah

Sečovská Polianka: Multifunkčné ihrisko s mantinelmi a osvetlením

Zverejnené 8.1.2024.

Kategória

Projekt z verejných zdrojov podporil:

Príspevok schválený v roku 2021 na základe výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2020/001 vyhlásenej dňa 31.12.2020 v sume:

70 928,36,- Eur

Konečné vyúčtovanie príspevku na projekt – FNPŠ – Z-2020/001-125

CIEĽ A ŠPORTOVÝ PRÍNOS PROJEKTU:

Hlavný cieľ výstavby novej športovej infraštruktúry v obci bol naplnený. Zlepšila sa pohybová aktivita obyvateľov obce, skvalitnili sa podmienky na tréningový proces amatérskych športovcov v obci a jej okolí.

Medzi hlavné športové prínosy zhotoveného diela patrí rozšírenie možností na športovanie pre obyvateľov obce Sečovská Polianka, zvýšenie kvality výučby telesnej výchovy žiakov na ZŠ v obci, ale aj zlepšenie podmienok na športovú prípravu miestnych športových organizácií. Prínosom diela je aj fakt, že na vystavanom multifunkčnom ihrisku sa dá športovať aj v zimných mesiacoch, čo do teraz chýbalo. Tým sme pritiahli obyvateľov z blízkeho okolia. Ihrisko je využité pre všetky vekové kategórie, čo patrilo medzi primárny cieľ diela. Udržateľnosť je v réžii obce z vlastného rozpočtu.

GALÉRIA: