Preskočiť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné úpravy a udržiavacie práce miestnej komunikácie na Veternej ulici v obci Sečovská Polianka“