Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Sečovská Polianka.

Nadpis

Zverejnené

Výzva na predkladanie ponúk „Dodávka, montáž a správa prevádzky elektrických nabíjacích staníc pre elektromobily v obci Sečovská Polianka“

1.2.2022

Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií pre zákazku s názvom: „Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: UZAVRETIE, REKULTIVÁCIA A MONITOROVANIE SKLÁDKY TUHÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU SEČOVSKÁ POLIANKA – SKLÁDKA BUKOVINA“

12.11.2021

Výzva na predkladanie ponúk „Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“

31.10.2021

Výzva na predkladanie ponúk „Chodník ul. Stankovská, okolo hlavnej po ul. Veternú (1. etapa)“

20.8.2021

Výzva na predkladanie ponúk „Požiarna zbrojnica Sečovská Polianka“

31.7.2021

Výzva na predkladanie ponúk „Chodník vedľa hlavnej cesty ku kostolu“

25.6.2021