Preskočiť na obsah

Publicita dotovaných projektov

Oplotenie obecného ihriska v obci Sečovská Polianka

Zriadenie verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice obec Sečovská Polianka

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sečovská Polianka

Základná škola Sečovská Polianka – obnoviteľný zdroj energie

Sečovská Polianka: Multifunkčné ihrisko s mantinelmi a osvetlením

Výstavba zberného dvora v obci Sečovská Polianka

Predchádzanie vzniku BRKO obstaraním záhradných kompostérov v obci Sečovská Polianka

Zníženie primárnej energetickej náročnosti MŠ Sečovská Polianka

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Sečovská Polianka