Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

Zverejnené
8. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. septembra 2022
Kategória

Prílohy