Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 28. septembra 2022
Kategória

Prílohy