VZN č.5/2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Sečovská Polianka

Zverejnené
31. mája 2015
Kategória

Prílohy