Preskočiť na obsah

VZN č.5/2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Sečovská Polianka