Preskočiť na obsah

VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka