VZN č.4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
30. apríla 2019
Kategória

Prílohy