Preskočiť na obsah

VZN č.4/2012 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad