VZN č.4/2011 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce a výška nájomného

Zverejnené
30. apríla 2011
Kategória

Prílohy