Preskočiť na obsah

VZN č.4/2011 o podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve obce a výška nájomného