Preskočiť na obsah

VZN č.3/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva