Preskočiť na obsah

VZN č.3/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka ZŠ alebo MŠ na čiastočnú úhradu výdavkov v škole