Preskočiť na obsah

VZN č.2/2011 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Sečovská Polianka