Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Sečovská Polianka

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy