Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekonštrukcia strechy“

Zverejnené
11. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júla 2022 − 26. júla 2022
Kategória

Prílohy