Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené
10. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. augusta 2022
Kategória

Prílohy