Preskočiť na obsah

Pozemkové úpravy v k.ú. Dlhé Klčovo – informovanie účastníkov konania o prípravnom konaní