Pozemkové úpravy v k.ú. Dlhé Klčovo – informovanie účastníkov konania o prípravnom konaní

Zverejnené
4. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. januára 2023
Kategória

Prílohy