Oznámenie o predložených kandidátnych listinách pre voľby do obecného zastupiteľstva

Zverejnené
31. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 31. augusta 2022
Kategória

Prílohy