Oznámenie o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
3. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 3. októbra 2022
Kategória

Prílohy