Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.10.2022

Zverejnené
15. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 15. júla 2022
Kategória

Prílohy