Oznámenie o počte obyvateľov obce Sečovská Polianka ku dňu vyhlásenia volieb

Zverejnené
5. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. augusta 2022
Kategória

Prílohy