Oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie

Zverejnené
30. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. septembra 2022
Kategória

Prílohy