Preskočiť na obsah

Názov projektu: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Sečovská Polianka

Zverejnené
4. marca 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 4. marca 2024
Kategória

Názov projektu: Zavedenie miestnej občianskej a preventívnej služby v obci Sečovská Polianka

     Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Trvanie projektu: február 2024 – júl 2026

Nenávratný finančný príspevok: 162 866,91 EUR

Typ projektu: dopytovo – orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Sprostredkovateľský orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.

www.eurofondy.gov.sk www.vlada.gov.sk

www.romovia.vlada.gov.sk www. secovskapolianka.sk

Detaily

Číslo/ID dokumentu: S2024/00004

Prílohy