Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sečovská Polianka

Zverejnené
13. apríla 2022
Kategória

Návrh VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sečovská Polianka – Sečovská Polianka (obecnyarchiv.sk)

Prílohy

Žiadne prílohy.